UZŅĒMUMIEM UN ORGANIZĀCIJĀM

Ko MyStrengths piedāvā uzņēmumiem un organizācijām?

1. Novērtēt vidi. Vide ir faktors, kas vai nu veicina, vai nu traucē darbinieka nodošanos un produktivitāti darbā.

2. Izvērtēt struktūru. Vai esošā struktūra palīdz piepildīt mērķi, uzdevumu? Vai struktūra ir novecojusi un ir vajadzīgas pārmaiņas, jo ir mainījusies vide? 

Izvērtēšanas process ietver fokusgrupas, anketēšanu un rezultātu sagatavošanu 3 kategorijās:

  • uzņēmuma stiprās puses,
  • jomas, kurām jāpievērš uzmanību,
  • ieteikumi tālākai attīstībai.