PAR IGORU

Igors Rautmanis StrengthsFinder izmanto jau vairāk kā 10 gadus.
Baltijā ir tikai pāris sertificētu kouču, kuri izmanto šo instrumentu.

Studiju laikā ASV es, rakstot maģistra darbu, pētīju dažādus instrumentus, kas palīdz definēt realitāti. Realitātes aspekts ir ļoti būtisks pieņemot lēmumus, un es to sasaistīju ar vadīšanu, vadīšanas prasmēm, kuras ir nepieciešams attīstīt.

Labs vadītājs spēj precīzi noteikt šī brīža situāciju, un šī realitātes apzināšanās ir svarīgs priekšnosacījums pareiza lēmuma pieņemšanā.

Mēs esam fiziskas, emocionālas būtnes, mēs redzam to, ko redzam, uz to reaģējot emocionāli, tāpēc nevaram paļauties tikai uz iekšējo sajūtu, gluži kā braucot ar automašīnu. Tām ir dažādi paneļi, kas norāda degvielas daudzumu, temperatūru, nobrauktos kilometrus un ātrumu, un tie palīdz mums sveikiem un veseliem pārvietoties pa ceļu. 

Līdz ar to StrengthsFinder bija instruments, kuru es sāku pētīt, un jau pēdējos 10 gadus izmantoju jauno vadītāju apmācībai. Vadītājs var būt labs, ja viņš vadot izmanto tās stiprās puses, kuras viņam ir, nevis mēģina līdzināties kādam citam, par kuru viņš nekad nekļūs.

2015. gadā Oksfordā Igors kļuva par sertificētu OD (Organisation Development Coach). 2016. gadā Londonā viņš tika sertificēts kā Gallup coach un 2017. gadā Gallup apmācības centrā ASV izgāja otrā līmeņa apmācību. Viņš joprojām pilnveido savas prasmes gan strādājot individuāli, gan arī ar komandām, organizācijām un uzņēmumiem.

Šobrīd Igors ir koučs vairākām organizācijām Eiropā, gūstot pieredzi strādājot dažādu kultūru un tradīciju kontekstā. Šis instruments ir noderīgs darbā ar dažādām pieredzēm, lai atraisītu potenciālu un novērstu neveselību.

Komandas, organizācijas un uzņēmumi, kuriem Igors ir palīdzējis Latvijā, ir to novērtējuši kā pārliecinošu līdzekli, kas uzlabo komunikāciju un sadarbību.

Viens no iemesliem, kāpēc es redzu StrengthsFinder kā vērtīgu instrumentu – esmu pieredzējis, kā tas palīdz cilvēkiem, kuri ir bijuši līdzīgā situācijā kā es.

Kad mācījos pamatskolā, mana klases audzinātāja izdarīja secinājumus par manām spējām un nākotni spriežot pēc tā, kā man veicās mācībās. Tomēr iekšēji es izjutu, ka varu daudz vairāk. Tikai tāpēc, ka man sākotnēji neveicās mācībās, tika izdarīts nepareizs spriedums par to, kas esmu. Diemžēl tā strādā skolu sistēma – kādas no mūsu iedzimtajām stiprajām pusēm tiek izceltas, taču citas izceltas netiek, tādā veidā izdarot nepareizu spriedumu par mums jau no bērnības.

Gadījumā, ja sevī neatrodam pretestību tam, ko citi apgalvo par mūsu būtību, tad dzīvē tiekam ievirzīti pilnīgi nepareizā vietā, darām sev neatbilstošas lietas, un līdz ar to paši jūtam diskomfortu un neapmierinātību ar dzīvi. Mēs meklējam jēgu dzīvei, un tā arī nekādu pievienoto vērtību apkārtējiem nepienesam.

Līdz ar to līdz aptuveni 21 gada vecumam man nepārtraukti tika teikts tas, ko es nevaru, nevis tas, ko es varu. Citi man teica, kas es esmu, bet iekšēji es tam nepiekritu. Tā bija iekšēja cīņa – no vienas skolas aiziet uz citu, aiziet uz augstskolu. Pret to iestājās pat mani vecāki, jo viņi neticēja, ka es to varu. Beigās pabeidzu nevis vienu augstskolu, bet divas!

Mans dzīves stāsts ir ietekmējis to, ka es tagad esmu konsultants, koučs un mentors, kura misija ir palīdzēt citiem izprast pašiem sevi. Apzināties arī to, kas viņiem it dots no dzimšanas, kā to var attīstīt, lai piepildītu savas dzīves misiju.

Tas sākas ar vienu cilvēku, indivīdu. Šis cilvēks nav izolētā vidē, viņš no nāk noteiktā telpā, kur atrodas citi cilvēki, kas nozīmē sadarbību komandā. Savukārt nākamais, trešais līmenis ir organizācija vai uzņēmums, kuram arī ir sava misija.

Mana misija ir palīdzēt ieraudzīt un atraisīt jau esošo potenciālu,  lai palīdzētu individuālam cilvēkam, komandai, uzņēmumam vai organizācijai piepildīt izvirzīto misiju.